Hvad er en rodbehandling?

Ved en rodbehandling fjernes nerven i tanden. Tandnerven løber fra knoglen ind i tanden via rødderne og ligger beskyttet dybt inde i tanden. Det hedder en rodbehandling, fordi man behandler tandens rødder ved at fjerne nerven inden i tanden.

Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles?

Der kan blive behov for rodbehandling, hvis der trænger bakterier ind til nerven.

Det kan bl.a. ske hvis et hul bliver så dybt, at der trænger bakterier helt ind til nerven, og der derved opstår betændelse i den. Dette sker ikke altid lige med det samme, men kan udvikle sig over tid.

Smerter fra følsomme tandhalse eller revnede tænder kan i nogle tilfælde kun fjernes ved, at man rodbehandler tanden. Hvis tanden har været udsat for et slag (traume), kan det også blive nødvendigt efterfølgende med rodbehandling fordi nerven har taget skade af traumet. I tænder, som er blevet behandlet med en krone, kan tandnerven i nogle tilfælde gå til grunde, og bakterier kan efterfølgende invadere det døde væv.

Det er altså bakterier og deres affaldsstoffer, som giver en kronisk betændelse i tandnerven.

En rodbehandling med fjernelse af tandnerven er nødvendig, ellers vil bakteriernes affaldsstoffer brede sig i tanden og udvikle rodspidsbetændelse. Har betændelse udviklet sig til en rodspidsbetændelse, kan tanden fortsat godt reddes med en rodbehandling. Prognosen er bare lidt dårligere.

Normalt lykkes den optimalt udførte rodbehandling i 80 – 95 % af tilfældene

Hvad er symptomerne?

Betændelse i nerven kan give tandpine. Smerten opfattes forskelligt fra person til person. Tandpinen kan føles som smerte i nabotænderne, øret, kæbehulen eller opfattes som hovedpine. Det kan derfor undertiden være vanskeligt at finde den syge tand.
En nervebetændelse giver typisk smerte ved kulde og varme. En rodspidsbetændelse derimod giver oftest intet eller kun ringe ubehag, tanden er måske lidt øm, når du tygger, og den kan skifte farve.

I modsætning til en nervebetændelse kan en rodspidsbetændelse ses på et røntgenbillede. En rodspidsbetændelse kan undertiden udvikle sig til en smertefuld tandbyld, måske med feberudvikling.

Hvis en tandbehandling ikke umiddelbart kan iværksættes, kan det være nødvendigt at supplere med noget smertestillende medicin samt antibiotikum (penicillin eller andet). Dette er der kun behov for ved almen påvirkning f.eks. feber. Antibiotikum fjerner dog ikke en død, bakteriefyldt tandnerve, og det er derfor vigtigt at forstå, at antibiotikum ikke erstatter en egentlig rodbehandling. I de tilfælde, hvor tandnerven er levende ved behandlingens begyndelse, må tandlægen lægge en lokalbedøvelse. Herefter er behandlingen stort set smertefri.

Efter rodbehandlingen

Du kan undertiden opleve lette, forbigående smerter et par dage efter rodbehandlingen. Er smerterne vedvarende eller tager de til, skal du kontakte din tandlæge.
En rodbehandling er en kompliceret behandling, som særligt afhænger af, i hvor høj grad der er opnået kontrol med bakterierne. I nogle tilfælde er det nødvendigt med endnu en rodbehandling eller en rodspidsoperation, hvis betændelsen ikke forsvinder efter første rodbehandling. Her kan det igen ende med, at tandlægen må henvise til en specialklinik, hvor ny behandling kan forsøges med specialudstyr.